Zoldersessions

#43 - Rutger Leukfeldt

April 20, 2022 Zolder Season 3 Episode 43
Zoldersessions
#43 - Rutger Leukfeldt
Show Notes

Rutger Leukfeldt is criminoloog in hart en nieren en heeft zich gespecialiseerd in online criminaliteit. Als Director Centre of Expertise Cybersecurity (THUAS) en Senior Researcher Cybercrime (NSCR) is hij betrokken bij veel onderzoeken naar allerlei aspecten van online criminaliteit en digitale weerbaarheid. Zijn persoonlijke interesse gaat vooral uit naar het pad dat jongeren bewandelen tot aan cybercriminaliteit, uiteraard om een goed inzicht te hebben om interventies op te baseren.