Zoldersessions

#46 - Godfried Boshuizen

February 21, 2024 Zolder Season 4 Episode 46
#46 - Godfried Boshuizen
Zoldersessions
More Info
Zoldersessions
#46 - Godfried Boshuizen
Feb 21, 2024 Season 4 Episode 46
Zolder

Godfried Boshuizen is een ervaren, technisch onderlegd CISO. Tevens vervuld hij diverse nevenfuncties waardoor het een bekende naam is in het cyber wereldje. Hij is voorzitter van Haven ISAC, initiatiefnemer Bouw ISAC en op verschillende manieren betrokken bij FERM, het cyberweerheidscentrum in de Rotterdamse haven. Als CISO bij Mourik besloot hij om Attic in te gaan zetten voor de bescherming van de Microsoft365 tenant, ontwikkelde tot een enthousiast promoter en zo kwamen wij op het idee om eens een Zoldersession met Godfried op te nemen. 

Show Notes

Godfried Boshuizen is een ervaren, technisch onderlegd CISO. Tevens vervuld hij diverse nevenfuncties waardoor het een bekende naam is in het cyber wereldje. Hij is voorzitter van Haven ISAC, initiatiefnemer Bouw ISAC en op verschillende manieren betrokken bij FERM, het cyberweerheidscentrum in de Rotterdamse haven. Als CISO bij Mourik besloot hij om Attic in te gaan zetten voor de bescherming van de Microsoft365 tenant, ontwikkelde tot een enthousiast promoter en zo kwamen wij op het idee om eens een Zoldersession met Godfried op te nemen.